• Wed. Aug 9th, 2023

Malawi Exclusive

Breaking Authentic News

NAWU UTHENGA WAPADELA OKHUDZA SUKULU ZA MARANATHA

Aug 9, 2023

MARANATHA YAFIKA KU LILONGWE

  • Sukulu yanu yotchuka ija ya Maranatha yatsekula nthambi yake ku Lilongwe
  • Pafupi ndi Round about ya nsewu wa Bunda Bypass apa ndi pa 6 Miles.
  • Pitani ndi mwana wanu mtsikana mulembetse.
  • Mukafuna kumva zambiri imbani kwa a Principal pa  #0991276273.
  • SUKULU ATSEKULIRA PA 11 SEPTEMBER 2023

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.